Dostawa towaru

Przygotowanie wysyłki

Przesyłki są przygotowywane standardowo w ciągu 2 dni roboczych. Jeżeli termin wysyłki miałby się wydłużyć, klient zostanie o tym poinformowany. Opóźnienia mogą wynikać z powodów logistycznych, ewentualnie z powodu braku towaru. Towary pakowane są zbiorczo do kartonów o wadze max. 30 kg i wymiarach 100x50x50 cm. Klient przy odbiorze paczki powinien sprawdzić jej stan zewnętrzny i w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub przy podejrzeniu, że paczka była otwierana, również zawartość. 

W koszt dostawy wliczony jest koszt pakowania. Klient opłaca koszt wysyłki jednorazowo dla zamówienia. Jeżeli ilość zamówionego towaru przekroczy 1 paczkę, klient nie musi dopłacać (dotyczy tylko wysyłki na terenie Polski!).

Shipping

Your pack shipment

Packages are prepared usually in 2 working days. If the estimated time of dispatch will be prolonged, client will be advised accordingly. The delayment in dispatch might be caused by logistical problem or because of lack of products on warehouse. Goods are packed in boxes with max weight 30 kg and size 100x50x50 cm. Client should check the conditon of the package while receiving it from courier and, if anything is suspicious, also content for missing or damaged goods.

Shipping cost includes packing costs.